Химснаб БГ АД предлага пълна гама от химически суровини, разпределени в четири дивизии според сферата им на приложение. Имате интерес към някой от предлаганите стоки? На Ваше разположение за
въпроси и оферти e екип от професионалисти!


Продукти

   
  Продукти
 наименование
ABS
ABS / ABS

Casiflux
Casiflux / Casiflux

L-селенометионин Pentapure
L-селенометионин Pentapure / L-selenomethionine Pentapure

Minex
Minex / Minex

Portaflame
Portaflame / Portaflame

Sibelite
Sibelite / Sibelite

TPE
TPE / TPE

TPV
TPV / TPV

Акрилатни дисперсии Orgal
Акрилатни дисперсии Orgal / Acrylic emulsions Orgal

Акрили
Акрили / Acrylics

Алуминиев прах
Алуминиев прах / Aluminium powder

Алуминият е сред малкото метали, които запазват пълната си сребриста отражателна способност и във вид на фин прах, което го прави основен компонент на много сребърни бои. В ултравиолетовия (200–400 nm) и инфрачервения интервал (3 000–10 000 nm) алуминиевата основа за огледала има най-добра отражателна способност сред металните основи. Във видимия интервал при 400–700 nm алуминият отстъпва с малко на калая и среброто, а при 700-3000 nm - на среброто, златото и медта.
Алуминиев сулфат
Алуминиев сулфат / Aluminium sulphate

Алуминиев сулфат се използва при пречистване на водата, като фиксиращо средство при боядисването и печат на текстил, проклейващо вещество при производството на хартия, в текстилната промишленост като стипцовка при багрене на тъкани
Амидосулфонова киселина
Амидосулфонова киселина / Sulfamic acid

Амониев нитрат
Амониев нитрат / Ammonium nitrate

Амониевият нитрат, наричан още амониева селитра е химическо съединение с емпирична формула NH4NO3. То е сол на амоняка с азотна киселина. Много добре се разтваря във вода (около 150 г/100 г вода при 20 oC и около 1 кг/100 г вода при 100 oC). Процесът на разтваряне във вода е ендотермичен, затова температурата на сместа се понижава силно. По тази причина амониевият нитрат се използва понякога в охлаждащи смеси. Разтваря се и в течен амоняк. Кристалите на амониевия нитрат (получени при бавна кристализация във воден разтвор) са забележителни с това, че са много продълговати и се огъват. Съединението е богато на азот, който се съдържа както в аниона, така и в катиона. Това го прави предпочитан изкуствен азотен тор в селското стопанство, чист или в смес с други съединения. Амониевият нитрат е силно хигроскопичен, в зависимост от влажността на въздуха може да поеме влага и да се втечни или обратно, разтворът да се втвърди. Това води до честото му спичане на буци, затова се съхранява по възможност в плътно затворени съдове/опаковки. Високата разтворимост във вода, както и слабото задържане на амониевия нитрат от почвите води до измиването и изнасянето му в подпочвените води. Прекомерното торене води до екологични проблеми, както и до повишено съдържание на нитрати в земеделските култури. За съжаление, в България този изкуствен тор е много популярен. Тъй като дава бърз ефект при торене, с него често се "злоупотребява" за сметка на други, по-малко познати на "любителите", (калиеви и фосфорни) минерални торове.
Амониев персулфат
Амониев персулфат / Ammonium persуlphate

Амониев сулфат
Амониев сулфат / Ammonium sulphate

Амониевият сулфат е химично съединение, което се получава при взаимодействието на амоняк със сярна киселина. При реакцията се отделя още и молекулен водород. Амониевият сулфат се разглежда като сол на сярната киселина. Атомите са свързани чрез йонни химични връзки. 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4
Амониев хлорид
Амониев хлорид / Ammonium chloride

Амониевият хлорид или нишадър (NH4Cl) е, в чистата си форма, бяла разтворима във вода кристална сол с парлив вкус. В природата веществото се намира във вулканични райони, където се образува на вулканични скали близо до отвори, от които излиза дим. Кристалите се образуват направо от газово състояние и са с кратък живот, защото лесно се разтварят във вода. Амониевият хлорид се синтезира лесно и често се получава като страничен продукт от други производства. Използва се за почистване на медни предмети преди калайдисване. Във воден разтвор амониевият хлорид се отнася като силен електролит и се дисоциира на амониеви катиони и хлоридни аниони. При термична дисоциация се разлага на амоняк и хлороводород. Нишадърът се използва като противоотрова при убождане от риба Зебра.А също така много успешно се използва и при лекуване на гъбички,и остри вирусни заболявания.
Антифриз
Антифриз / Antifreeze

Аскорбинова киселина
Аскорбинова киселина / Ascorbic acid

Аспартам
Аспартам / Aspartame

Ацесулфам
Ацесулфам / Acesulphame

Ацетон
Ацетон / Acetone

Бариев хлорид
Бариев хлорид / Barium chloride

Барит Portaryte
Барит Portaryte / Baryte Portaryte

Белилна пръст - Тонзил
Белилна пръст - Тонзил / Bleaching earth - Tonsil

Бензалкониев хлорид
Бензалкониев хлорид / Benzalkonium chloride

Бентонит - Кларит
Бентонит - Кларит / Bentonite - Clarite

Биомин калиев цитрат
Биомин калиев цитрат / Biomin K citrate

Боракс
Боракс / Borax

Борна киселина
Борна киселина / Boric acid

Бронопол
Бронопол / Bronopol

Бутилдигликол
Бутилдигликол / Buthyldiglycole

Винена киселина
Винена киселина / Tartaric acid

Винил-акрилатни дисперсии Orgal
Винил-акрилатни дисперсии Orgal / Vinyl acrylic emulsions Orgal

Витамин С
Витамин С / Ascorbic Acid

Водороден прекис
Водороден прекис / Hydrogen peroxide

Водороден прекис 50%
Водороден прекис 50% / Hydrogen peroxid 50%

Глицерин
Глицерин / Glycerine

Глицерин растителен - фарма качество
Глицерин растителен - фарма качество / Glycerine - Pharma Grade

Диамониев фосфат
Диамониев фосфат / Diammonium phosphate

 
 
 
 

 

                     Начало | Продукти | Услуги | ЕКО | ЗА НАС | КОНТАКТИ | ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ |
Copyright © 2013, Chimsnab BG – Ruse, Bulgaria