Химснаб БГ АД - Русе е водещ доставчик на химически суровини за хранителната, лако-бояджийската, фармацевтичната и козметичната
индустрия, а също и в областта на индустриалната химия и производството на пластмасови изделия и почистващи препарати.
 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА CHIMSNAB.BG

  Добави в Svejo

Моля прочетете внимателно настоящите общи условия за ползване. Ползване на услугите достъпни през този сайт ще свидетелствува за вашето съгласие с тези условията. Не използвайте този сайт, ако не желаете да бъдете обвързани с долупосочените условия на сайта.

СОБСТВЕНОСТ, АВТОРСТВО, ТЪРГОВСКИ МАРКИ :

Домейн имената chimsnab.bg и chimsnab.com, както и този сайт, предоставената информация на него, графични елементи и знаци, текстове, сертификати на продукти и фирмни са собственост и авторство на ХИМСНАБ БГ АД - гр. Русе, освен ако не е цитиран друг източник на информация. Ползването на информация от www.chimsnab.bg и www.chimsnab.com е позволено само с хиперлинк.

Информационната система, изполвана за реализация на сайта VirtualOfficeManager е разработка и обект на авторско право на ЕТ СИМТРАНС - гр. Русе, като ХИМСНАБ БГ АД - гр. Русе притежава отстъпени права за ползване на това копие от системата.

Забранява се копирането на целия или части от програмния код и/или графичния дизайн на сайта.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ :

Като потребител на сайта, Вие се съгласявате да не раздавате, публикувате, препращате, модифицирате, или създавате производни на или да експлоатирате съдържанието на този сайт.

Вие приемате че неупълномощеното използване на съдържанието на този сайт може да навреди на ХИМСНАБ БГ АД - гр. Русе, и че в случай на подобно неупълномощено използване на съдържанието Вие ставате обект на съдебни разпореждания.

Chimsnab.bg e информационен уеб сайт на ХИМСНАБ БГ АД в сферата на химическите продукти и услуги. Системата предоставя допълнителни услуги и информация само за регистрирани потребители, а именно:

 - детайлна информация за отделните продукти

- възможност за online запитвания за оферти

- получаване на оферти през системата

- наблюдение на историята на Вашите запитвания и оферти

- Химснаб БГ АД ще предоставя за изтегляне различни документи на регистрирани потребители на сайта, които са маркирани като контрагенти (клиенти / доставчици) на компанията

Регистрацията се извършва като се попълни регистрационна форма (която може да намерите на главната страница на сайта) и се приемат посочените условия. Вие сте длъжни да отговорите на всички питания на регистрационната форма с достоверна информация. Ако цялата информация или част от попълнените от Вас данни не са достоверни, ХИМСНАБ БГ АД - гр. Русе не носи отговорност за непредоставени услуги или отказан контакт и/или достъп.

Вие се съгласявате, че сте и оставате изцяло отговорни за съдържанието на всякаква информация която попълвате в сайта, и че няма да предоставяте информация която е незаконна, клеветническа, обидна, или нецензурна.

Администраторите, собствениците или модераторите на Chimsnab.BG никога няма да Ви поискат да изпратите име или парола за достъп до където и да било.

Вие разбирате, че решенията, които взимате не могат да се мотивират юридически с финансова или икономическа информация, коментари и анализи, предоставени от Chimsnab.bg. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в Chimsnab.bg, от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

Chimsnab.bg, собствениците на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.
Chimsnab.bg има право да поставя на страниците на сайта реклами. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери може да се активизира cookie от рекламодателя. Ние не контролираме тези cookies.

Chimsnab.bg може да използва cookies и проследяващи файлове за целите на услугите които предоставя.
Chimsnab.bg не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекoмуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на Chimsnab.bg не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

ЛИЧНИ ДАННИ :

Химснаб БГ АД е регистрирана като оператор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Всички събрани данни за потребители на сайта ще бъдат използване само за целите на идентифициране на потребителя, контакт с него и издаването на различни документи.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Chimsnab.bg

 
 
 

 

 
                     Начало | Продукти | Услуги | ЕКО | ЗА НАС | КОНТАКТИ | ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ |
Copyright © 2013, Chimsnab BG – Ruse, Bulgaria